ترکیب‌بندی عکس

چگونه ترکیب‌بندی عکس خود را بسازیم؟

(بخش اول)

از نکات کلیدی یک عکس خوب، ترکیب‌بندی عکس است. بدون توازن و ترکیبی متقاعد کننده دریک عکس، تصویری زیبا نخواهیم داشت. در نتیجه با درست انتخاب کردن نوع ترکیب‌بندی عکس و اجرای دقیق آن، می‌توانید پیام عکس خود را موثرتر ارسال کرده و فهم آن را برای مخاطب آسان‌تر نمائید. مقصود از ترکیب‌بندی عکس، بازگشت به ساختار عناصر دیداری عکس است که شامل چندین مورد می‌شوند؛ مانند: بافت، تضاد، عمق میدان، جایگاه عناصر، قاب‌بندی و غیره. هدف از ترکیب‌بندی درست علاوه ‌بر زیبایی تصویر، حفظ توجه تماشاگر برای تأثیرگذاری بیشتر است. در این مطلب و مطالب آینده، قصد داریم به ‌طور خلاصه آموزش‌هایی برای بهترین راه ممکن ساخت یک ترکیب عکاسی ارائه دهیم. اما باید توجه داشته باشید که علاوه‌ بر تکنیک، یک عکس خوب نیاز به خلاقیت نیز دارد.

قوانین

قوانینی وجود دارند که در ساخت ترکیب‌بندی عکس به شما کمک می‌کنند. در حقیقت، “قانون” کلمه‌ای قطعی نیست و هر عکاسی خود باید بداند که چه زمان قانون را دنبال کند و چه زمان نه.

قاعده‌ی سوم

در این شیوه تصویر را در گوشی همراه خود به سه قسمت عمودی وافقی تقسیم کنید. چهار نقطه‌ا‌ی که در تصویر مشخص شده‌اند، در این تقسیم‌بندی “نقاط جذاب” نامیده می‌شوند، که از لحاظ دیداری عکس شما را اثربخش‌تر می‌کنند. هنگام عکاسی، موضوع اصلی و دیگر موضوعات جذاب را  بر این نقاط یا میان آن‌ها قراردهید. توجه داشته باشید معمولاً، عکس‌هایی که موضوع را در مرکز قرار می‌دهند، نسبت به عکس‌هایی که سوژه دور از مرکز است، جذاب‌تر و در عین حال ایستاتر هستند.

همچنین می‌توان از این قانون برای قراردادن عکس در خطوط افقی و عمدی آن جهت تقسیم تصویر به دو بخش و ایجاد پویایی بیشتر استفاده کرد؛ این خطوط در این حالت، “خطوط طلایی” نامیده می‌شوند.

قانون  طلایی

” نسبت طلایی” قانونی قدیمی‌تری نسبت به قانون سوم است، که آن را حتی به پیش از اختراع عکاسی و به زمان نبوغ انسان در معماری یونانی مرتبط می‌دانند. این قانون یکی از ابداعات “لئوناردو فیبونچی” است که ساختار هندسی در آثار هنری ایجاد می‌کرده است و افرادی چون “بوچلی” و لئوناردوداوینچی” نیز در هنر خوداز آن بهره برده‌اند. استفاده از خط مارپیچ، شیوه‌ای عالی برای دیدن حرکت در اماکن و مناظر است. در این حالت تصویر طبیعی‌تر، اصیل‌تر و حالت دایره‌ای کم‌تر ساخته می‌شود تا برای چشم مخاطب دلنشین‌تر گردد. تقسیماتی که خط مارپیچ در شکل زیر ساخته، باعث به‌وجودآمدن اعدادی شده که “عدد طلایی” نام دارند و در ریاضی از آن ها با نام “عدد فی” یاد می‌شود. با این نوع ترکیب‌بندی تمرکز اصلی را با حالت مارپیچ خط به موضوعات دیگر معطوف می‌نماییم.

اما اگرتقسیم‌بندی مارپیچی عکس برای شما دشوار است، می‌توانیدصفحه را به سه قسمت تقسیم کنید. تفاوت این شیوه با “قانون طلایی”در این است که سه قسمت با هم برابر نیستند، می‌توانند به‌نسبت 1+0.618+1 تقسیم شده و کوچکترین قسمت به‌عنوان ” شبکه‌ی فی” Phi Gridشناخته می‌شود .جای‌گذاری سوژه در این نقطه آن را به تصویری مرکزی تبدیل کرده و مشابه “قانون سوم” می‌نماید. بهتر است در عکاسی کلوزآپ و ماکرو موضوع در مرکز قرارگیرد.

هنگام عکاسی از فردی و یا نمایی نزدیک، می‌توانید سوژه را در مرکز قرار دهید، به‌ویژه وقتی موضوع انسانی به جلو می‌نگرد. همچنین در عکاسی ماکرو که سوژه تمام صفحه را پر می‌کند، نیز امکان استفاده از مرکز وجود دارد.


  • https://c.mi.com/thread-3657773-1-0.html